kongkeaw

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว67

ชื่อบัญชี นางสาวสารินีย์ รัตนเพียร

เลขที่บัญชี 074-2-937-35-6 ออมทรัพย์

2.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล5

ชื่อบัญชี นางสาวสารินีย์ รัตนเพียร

เลขที่บัญชี403-746372-8 ออมทรัพย์

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
น.ส.สารินีย์ รัตนเพียร
074-2-93735-6
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นางสาวสารินีย์ รัตนเพียร
403-7-46372-8
ออมทรัพย์