kongkeaw

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

 

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล5

ชื่อบัญชี นางสาวสารินีย์ รัตนเพียร

เลขที่บัญชี403-746372-8 ออมทรัพย์

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
น.ส.สารินีย์ รัตนเพียร
074 - 2 - 93735 - 6
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นางสาวสารินีย์ รัตนเพียร
403 - 7 - 46372 - 8
ออมทรัพย์