kongkeaw

ข้อมูลการชำระเงิน

 

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล5

ชื่อบัญชี นางสาวสารินีย์ รัตนเพียร

เลขที่บัญชี403-746372-8 ออมทรัพย์

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

น.ส.สารินีย์ รัตนเพียร

074-2-93735-6

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นางสาวสารินีย์ รัตนเพียร

403-7-46372-8

( ออมทรัพย์ )